Skip to main content
Skip table of contents

Hoofdstuk 2: Omschrijving van de functies

Wanneer u het onderstaande scherm ziet, is de i3ALLSYNC-ontvanger klaar voor aansluiting. Kies in de zijbalk welk besturingssysteem u gebruikt om het delen van het scherm op uw i3TOUCH EX, i3TOUCH PX en i3TOUCH ES te starten.

Er zijn verschillende versies van toepassingen die het beste bij uw werksituatie passen:

Ontvanger (Server):

  • Android ALLSYNC 4.0 Ontvanger: De ontvangstserver die de gedeelde schermen van de zenders ontvangt en toont. Wordt voorgeladen in uw i3TOUCH EX, i3TOUCH PX en i3TOUCH ES.

  • Windows ALLSYNC 4.0 Ontvanger: De ontvangstserver die de gedeelde schermen van de zenders ontvangt en weergeeft. Wordt vooraf geladen in uw i3 OPS-systeem.

Zenders (Sender Clients):

  • Windows: Zender App, Google Cast.

  • MacOS: Zender App, AirPlay, en Google Cast.

  • Android: Zender App, Google Cast.

  • iOS: AirPlay.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.