Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Afstandsbediening

Wat zijn de belangrijkste aspecten van deze sectie? Wat zult u leren?

  • Hoe op afstand verbinding maken met een apparaat

Deze functie vereist:

  • i3RDM apk v1.4.0 of hoger moet geïnstalleerd zijn op het toestel

  • i3Launcher apk v2.5.0 of hoger moet geïnstalleerd zijn op het toestel

Een afstandsbedieningssessie starten

Een afstandsbedieningssessie kan worden gestart door naar de detailpagina van een apparaat te gaan en op de afstandsbedieningsknop te klikken in de sectie "Specs & Actions".

Als het apparaat online is, zal dit de verbinding met het apparaat tot stand brengen.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het toestemmingsscherm. Hiermee kan een gebruiker bij het apparaat het verzoek accepteren of afwijzen. Zolang dit dialoogvenster zichtbaar is, is geen interactie met het apparaat mogelijk. Als er geen actie wordt ondernomen, zal het apparaat de afstandsbedieningssessie na 30 seconden automatisch accepteren.

Tijdens een afstandsbedieningssessie kunt u een muis en toetsenbord gebruiken om het apparaat op afstand te bedienen.

Een afstandsbedieningssessie beëindigen

Een afstandsbedieningssessie kan worden beëindigd door te klikken op de knop "Verbinding verbreken" in de rechterbovenhoek van het scherm. Hiermee wordt de sessie beëindigd en het afstandsbedieningsscherm gesloten.

Een afstandsbedieningssessie wordt automatisch beëindigd als er gedurende 5 minuten geen activiteit wordt waargenomen. Na 4 minuten inactiviteit wordt een waarschuwing weergegeven. Door de waarschuwing te negeren is het mogelijk de afstandsbedieningssessie voort te zetten.

Opmerkingen

  • Een apparaat kan slechts één afstandsbedieningssessie per keer accepteren. Als u probeert verbinding te maken met een apparaat dat al op afstand wordt bediend, verschijnt er een foutmelding linksonder in de toepassing.

  • De afstandsbediening is een aanraakapparaat. Het is niet mogelijk het muiswiel te gebruiken om door de lijst te scrollen. Dit kan echter worden bereikt door een opwaartse of neerwaartse veegbeweging.

  • Audio van het apparaat is niet hoorbaar via de afstandsbedieningssessie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.