Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Automatische commandowachtrij

In sommige gevallen worden opdrachten automatisch in de wachtrij geplaatst:

  1. In het geval dat een commando wordt verzonden naar een apparaat dat OFFLINE is

  2. Voor het geval er een firmware-upgrade was gepland.

De volgende opdrachten worden in de wachtrij geplaatst:

  • vergrendelingsstatus

  • beperkte modus

  • stroomschema's

  • toepassingen installeren

  • toepassingen verwijderen

  • Firmware upgraden

De volgende opdrachten worden niet in de wachtrij geplaatst:

  • Configuratie op afstand

  • Berichten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.