Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Beheer het stroomschema van je schermen

Wat zijn de belangrijkste aspecten van deze sectie? Wat zult u leren?

  • Hoe automatische opstart- en uitschakeltijden instellen voor uw displays

Deze functie vereist de i3RDM apk v1.3.0 of hoger

Opstart- en shutdownschema's instellen voor een enkel scherm

Ga naar de detailpagina van het apparaat en klik op :contex_menu: om het overloopmenu van het apparaat te openen.
Klik in het overloopmenu op "Instellingen bewerken".

Vul in het modale venster de gewenste opstart- en uitschakeltijden in en vink de dagen aan waarop het schema actief is.

Vergeet niet om de opstart- en afsluitingsschema's in te schakelen.

Klik op "Bevestigen" om je wijzigingen te bewaren.

Sommige apparaten staan complexere energiebeheerinstellingen toe wanneer deze apparaten via de native interface worden geconfigureerd. Bij het uitvoeren van energieschema's met de i3RDM webinterface zullen deze complexe instellingen voor energiebeheer worden overschreven door de instellingen die met de webinterface zijn geconfigureerd.

Opstart- en shutdownschema's instellen voor meerdere scherm tegelijk

Navigeer naar "Mijn apparaten".

Selecteer de apparaten waarvan u de opstart- en uitschakeltijden wilt instellen.

Klik vervolgens op :rdm_calendar: om het "Stroomschema" instellingsmodaal te openen en ga verder zoals hierboven beschreven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.