Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding- Beperkte modus

Wat zijn de belangrijkste punten van dit gedeelte? Wat leer je?

  • Wat is beperkte modus

  • Hoe de beperkte modus in of uit te schakelen

Deze functie vereist:

  • i3RDM apk v2.3.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

  • i3Studio apk v1.1.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

Wat is beperkte modus?

Door de beperkte modus in te schakelen, hebben gebruikers geen toegang meer tot de Android-instellingen op het apparaat en kunnen ze alleen applicaties starten die op de i3Launcher worden aangeboden. Wanneer de beperkte modus is ingeschakeld, worden meldingen ook onderdrukt.

How to enable Restricted Mode

Restricted Mode can only be enable from within the i3RDM application.

It can be enabled in 3 different places:

Device detail page

In the “specs and actions” settings, click the button to enable restricted mode.

Hoe de beperkte modus in te schakelen

Beperkte modus kan alleen worden ingeschakeld vanuit de i3RDM-applicatie.

Het kan op 3 verschillende plaatsen worden ingeschakeld:

Apparaatdetailpagina

In de instellingen van 'Specificaties en acties', klik op de knop om de beperkte modus in te schakelen.

Wanneer u de beperkte modus voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd een pincode in te stellen. De pincode wordt op het apparaat zelf opgeslagen.

Als de beperkte modus in het verleden al is toegepast, wordt de pincode optioneel. Als u geen nieuwe pincode opgeeft, wordt de bestaande pincode op het apparaat opnieuw gebruikt.

Apparaten- of groepsoverzichtspagina

Selecteer op de apparaatoverzichtspagina ten minste één apparaat in de lijst en klik op het schild icoon.

U krijgt dan een dialoogvenster te zien om de beperkte modus in of uit te schakelen.

Door de beperkte modus toe te passen op meerdere apparaten, worden opgeslagen pincodes overschreven door de nieuw gekozen pincode.

Hoe de beperkte modus uit te schakelen

De beperkte modus kan worden uitgeschakeld vanuit de i3RDM-cloudapplicatie of op het apparaat zelf. Wanneer u de beperkte modus uitschakelt, blijft de pincode op het apparaat bewaard.

Apparaatdetailpagina

Als de beperkte modus is ingeschakeld, kan deze worden uitgeschakeld vanaf de apparaatdetailpagina door op de actieknop te klikken.

Apparaten- of groepsoverzichtspagina

Selecteer op de apparaatoverzichtspagina ten minste één apparaat in de lijst en klik op het schild icoon.

Op het apparaat

Wanneer u het instellingenmenu probeert te openen, krijgt u een dialoogvenster te zien waarin u de pincode kunt invoeren.

Elementen uit het menu worden ontoegankelijk

Wanneer een juiste pincode wordt ingevoerd, wordt het instellingenmenu geopend. Elke volgende keer dat u het menu wilt openen, wordt u gevraagd de pincode in te voeren.

Alleen wanneer de optie "Beperkte modus permanent uitschakelen" is ingeschakeld, wordt de beperkte modus uitgeschakeld.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.