Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Configuratie op afstand

Wat zijn de belangrijkste punten van dit gedeelte? Wat leer je?

 • Wat is configuratie op afstand

 • Welke instellingen zijn opgenomen in configuratie op afstand

 • Een apparaatconfiguratie vastleggen of toepassen

Deze functie vereist:

 • i3RDM apk v2.6.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

 • i3Studio apk v1.4.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

 • i3SystemService apk v2.2.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

 • i3Whiteboard apk v1.8.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

 • i3Ota apk v1.6.0 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

 • i3Store apk v2.2.3 of hoger, geïnstalleerd op het apparaat

Wat is configuratie op afstand

De functie voor configuratie op afstand maakt het mogelijk om bepaalde instellingen van een apparaat vast te leggen en op te slaan in i3RDM. Een configuratie kan dan worden gebruikt om het apparaat naar een bepaalde status te resetten of het kan worden gebruikt om dezelfde instellingen toe te passen op een of meer apparaten die worden bestuurd door i3RDM.

Welke instellingen zijn opgenomen in configuratie op afstand

Configuratie op afstand kan instellingen van specifieke toepassingen of algemene systeeminstellingen vastleggen:

 • Dashboardknoppen (aangepaste invoertypen zijn alleen compatibel met apparaten van hetzelfde type.)

 • Dashboardthema: donker of licht thema

 • Launcher-modus: Biz of Edu

 • Achtergrond (alleen statisch)

 • Beperkte modus: de status van de beperkte modus en de geconfigureerde pincode

 • Bewegingssensor instellingen

 • Digital signage-configuratie (alleen beschikbaar op EX- en X-ONE-apparaten)

 • Stroomschema's

 • Vergrendel scherm

 • Whiteboard automatisch opslaan: ingeschakeld of uitgeschakeld

 • Whiteboard menu positie: links of onder

 • Automatische firmware-updates: ingeschakeld of uitgeschakeld

 • Vergrendelmodus (gebruikersprofielen)

 • Geïnstalleerde applicaties van i3Store en i3Rdm repository

Een momentopname van een configuratie vastleggen

Navigeer naar de pagina met apparaatdetails en klik op de drie puntjes:

Selecteer "MOMENTOPNAME VAN APPARAATCONFIGURATIE MAKEN" en geef een titel en beschrijving voor de configuratie.

Wanneer u op "Opslaan" klikt, wordt de configuratie van het apparaat opgevraagd en wordt deze weergegeven onder het menu-item Configuraties.

Een configuratiemomentopname toepassen

Een apparaatconfiguratie kan worden toegepast op een of meer apparaten vanaf elk van deze 3 locaties. De configuratie wordt onmiddellijk toegepast op apparaten die online zijn. Apparaten die offline zijn, krijgen de configuratie toegepast de volgende keer dat ze verbinding maken met i3RDM.

Configuratie overzicht

Klik vanuit het configuratieoverzicht op de knop Toepassen voor een configuratie

Selecteer in het dialoogvenster een of meer groepen en/of een of meer apparaten om de configuratie op toe te passen.

Klik op "Bijwerken" om de configuratie toe te passen.

Apparaatoverzicht

Selecteer in het apparaatoverzicht een of meer apparaten door de selectievakjes aan te vinken en op de configuratieknop te klikken.

Kies in het dialoogvenster een configuratie en klik op "Configuratie toepassen".

Groepsoverzicht

Selecteer vanuit het groepsoverzicht een of meer apparaten door de selectievakjes aan te vinken en op de configuratieknop te klikken.

Kies in het dialoogvenster een configuratie en klik op "Configuratie toepassen" om de configuratie toe te passen op alle apparaten in de geselecteerde groepen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.