Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Een toestel verwijderen

Een toestel verwijderen

Ga naar uw apparaten en ga naar de apparaatdetails van het apparaat dat u wilt verwijderen.

De verwijderoptie vindt u onder het pictogram Meer opties van uw belangrijkste toestelgegevens:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.