Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Gebruikersprofielen

Wat zijn de belangrijkste punten van dit hoofdstuk? Wat zal je leren?

  • Hoe Gebruikersprofielen in en uit te schakelen op een i3TOUCH display

  • Hoe beveiliging toe te voegen aan het Gastprofiel

  • Hoe Gebruikersprofielen toe te voegen of te verwijderen

  • Hoe Gebruikersprofielen toe te wijzen aan i3TOUCH displays en/of apparaatgroepen.

  • Hoe een Gebruikersprofiel te activeren en deactiveren

Om Gebruikersprofielen op uw i3TOUCH scherm(en) te laten functioneren, moeten ze geregistreerd zijn in i3RDM. Voor informatie over de registratie in i3RDM, zie i3RDM - NL - Handleiding - Een i3TOUCH display registreren op i3RDM

Wat zijn Gebruikersprofielen?

Met Gebruikersprofielen geven wij u en uw gebruikers meer veiligheid en controle over hoe de i3TOUCH displays worden gebruikt. Laat uw gebruikers inloggen op i3STUDIO met hun eigen inloggegevens en voeg meer beveiliging toe aan het Gastprofiel.
Nu kunnen uw i3STUDIO gebruikers hun persoonlijke Cloud drives (Google Drive of Microsoft OneDrive) op een veilige en private manier toevoegen aan i3Whiteboard. Alleen zij hebben er toegang toe, want zodra ze uitloggen uit het gebruikersprofiel, is het niet meer toegankelijk voor andere gebruikers.
In de toekomst zullen we meer manieren implementeren om de i3STUDIO werkruimte te personaliseren voor uw gebruikers, zoals:

  • Gepersonaliseerde widgets

  • Favorieten

  • Kalenders en berichten

  • En meer

Hoe werkt het?

Gebruikersprofielen inschakelen op je i3TOUCH display

Schakel eerst de functie Gebruikersprofielen in op het i3TOUCH scherm waarop u wilt dat uw gebruikers kunnen inloggen. Als u meerdere i3TOUCH schermen heeft, moet u dit op elk scherm afzonderlijk inschakelen.
In i3RDM, onder de Apparaten lijst, selecteer een i3TOUCH display en selecteer "Detail". Dit brengt u naar de detailpagina van uw i3TOUCH display.

Selecteer onder " Specificaties & acties" de knop "Toegang beheren". Dit opent een dialoogvenster. Selecteer de knop "Activeer gebruikersprofielen".

Wanneer u Gebruikersprofielen activeert, wordt standaard een Gastprofiel aangemaakt met PIN-code toegang. U kunt bepalen hoe u wilt dat het gastprofiel toegang krijgt tot het i3TOUCH scherm. Hieronder gaan we meer in detail.

Over het Gastprofiel

Wanneer je Gebruikersprofielen activeert op een i3TOUCH beeldscherm, wordt er automatisch een Gastprofiel aangemaakt. Dit profiel is een functie die je kunt gebruiken om mensen die geen toegang hebben tot het scherm, toch in staat te stellen het scherm te gebruiken. Het belangrijkste verschil tussen het Gastprofiel en een Gebruikersprofiel is dat het Gastprofiel na elke sessie wordt gewist. Het venster dat verschijnt wanneer u het activeert, stelt u in staat om veiligheidsmaatregelen in te stellen voor dat gastprofiel.

Gastprofiel met bestaande PIN-code

Standaard wordt het Gastprofiel vergrendeld met een PIN-code. Dit betekent dat, zodra Gebruikersprofielen is geactiveerd, elke gast die het i3TOUCH display wil gebruiken een correcte PIN code moet invoeren om het te kunnen gebruiken. Als u een PIN code had ingesteld voor het i3TOUCH display voordat u Gebruikersprofielen activeerde, kunt u hier kiezen om deze opnieuw te gebruiken.

Gastprofiel met nieuwe PIN-code

Kies deze functie als u een nieuwe pincodecombinatie wilt instellen.

Gastprofiel zonder PIN-code

Als u deze functie niet wilt, kunt u hier beslissen om helemaal geen pincode nodig te hebben. Iedereen zal het i3TOUCH display kunnen gebruiken.

Gebruikersprofielen uitschakelen

Selecteer in de tabel Apparaten het i3TOUCH display waarop u de aanmelding van Gebruikersprofielen wilt uitschakelen en selecteer 'Details'. Op de Details pagina, selecteer de Gebruikersprofielen knop.

Er verschijnt een dialoogvenster waar u de Gebruikersprofielen toggle kunt deactiveren. Dit zal de toegang tot het i3TOUCH scherm voor Gebruikersprofielen uitschakelen en terugkeren naar open toegang. Controleer zo nodig of het scherm met pincode en/of beperkte toegang is ingesteld. Uw Gebruikersprofielen gaan niet verloren, dus u kunt hen nog steeds toestaan om Gebruikersprofielen te gebruiken op een ander i3TOUCH display.

Gebruikersprofielen toevoegen

Selecteer in het menu, onder Gebruikersbeheer, 'Gebruikersprofielen'. Als u eerder Gebruikersprofielen had toegevoegd, of als er meerdere gebruikers met administratieve functies zijn, vindt u ze terug in de tabel op deze pagina. Zo niet, dan is de tabel leeg.
Om Gebruikersprofielen toe te voegen, klikt u op het '+' teken(4) in het tabelmenu.

Er verschijnt een dialoogvenster met drie tabbladen: Details, Groepen en Apparaten.

Details

Hier kunt u de persoonlijke gegevens toevoegen van het Gebruikersprofiel dat u wilt aanmaken. U hoeft zich nog geen zorgen te maken over de profielactivering. Als u dat liever doet, kunt u dat op het einde doen. of al uw Gebruikersprofielen selecteren en ze in één keer activeren.

Groepen

Groepen zijn groepen apparaten. Deze kunnen worden aangemaakt onder het menu 'Groepen'. Als u een Groep van apparaten hebt aangemaakt die geactiveerd waren voor Gebruikersprofielen, zullen ze hier zichtbaar zijn.
Links vindt u de lijst met apparaatgroepen die geactiveerd waren voor Gebruikersprofielen. Selecteer de apparaten die u aan dit Gebruikersprofiel wilt toewijzen en klik op 'Toevoegen' om ze naar de lijst rechts te verplaatsen. Ze zijn nu toegewezen aan dat Gebruikersprofiel.

Apparaten

Links vindt u de lijst met apparaten die geactiveerd zijn voor Gebruikersprofielen. Selecteer de apparaten die u aan dit Gebruikersprofiel wilt toewijzen en klik op 'Toevoegen' om ze naar de lijst rechts te verplaatsen. Ze zijn nu toegewezen aan dat Gebruikersprofiel.

Gebruikersprofielen aanpassen

Om de details van het Gebruikersprofiel te bewerken, gaat u naar het menu Gebruikersprofielen, selecteert u het Profiel dat u wilt bewerken en selecteert u 'Details'. Dit brengt je naar de Details-pagina.
Hier kunt u persoonlijke gegevens wijzigen of toevoegen en ervoor kiezen deze te activeren of te deactiveren. Het activeren van het Gebruikersprofiel zal hen een e-mail sturen als het e-mailadres werd ingevuld.

Gebruikersprofielen verwijderen

Om één of meerdere Gebruikersprofielen te verwijderen, gaat u naar het menu Gebruikersprofielen. Selecteer in de tabel het Gebruikersprofiel dat u wilt verwijderen. Dit kunnen meerdere selecties zijn. Selecteer in het tabelmenu het pictogram 'Verwijderen'(1) en bevestig.
Een Gebruikersprofiel kan ook worden verwijderd in de pagina Gebruikersprofieldetails. Selecteer in het dashboard met de persoonlijke detailpagina van Gebruikersprofielen de drie puntjes in de rechterbovenhoek en selecteer 'Verwijderen'.

Gebruikersprofielen toekennen aan een i3TOUCH display

Als u meer Gebruikersprofielen wilt toevoegen aan een i3TOUCH scherm, kunt u dit doen via het menu Gebruikersprofielen. Zie Adding User Profiles.

Gebruikersprofielen toekennen aan een groep i3TOUCH displays

Gebruikersprofiel activeren

Een Gebruikersprofiel kan worden geactiveerd wanneer het wordt aangemaakt, maar het kan ook op een later tijdstip worden geactiveerd. Als het Gebruikersprofiel wordt geactiveerd, krijgen zij een e-mail als het e-mailadres is ingevoerd. Het Gebruikersprofiel krijgt een link waar ze zich kunnen authenticeren met een e-mailadres, Google of Microsoft. De authenticatie wordt geregeld door de Auth0-standaard. Voor meer informatie, zie https://auth0.com/

Wanneer een Gebruikersprofiel is aangemaakt

In het menu Gebruikersprofielen selecteert u '+'(4) om een nieuw Gebruikersprofiel aan te maken. Er verschijnt een dialoogvenster. U kunt de persoonlijke gegevens invoeren en aan apparaten toevoegen. Hieronder selecteert u de toggle om het profiel te activeren. De gebruiker ontvangt een e-mail wanneer het Gebruikersprofiel is aangemaakt.

Op de detailpagina Gebruikersprofielen

Selecteer in het menu Gebruikersprofielen het profiel dat u wilt activeren en selecteer 'Details'. Dit brengt u naar de Details pagina.
Hier kunt u de Gebruikersprofielen activeren in het Quick Parameters dashboard.

(Meerdere) Gebruikersprofielen activeren vanaf de overzichtspagina Gebruikersprofielen

Selecteer in het menu Gebruikersprofielen alle profielen die u wilt activeren. Klik in het tabelmenu op het pictogram 'Gebruikersprofiel activeren'(2). In de kolom 'Actief' worden ze als actief getoond.

Aanmelding gebruiker met Auth0

Het Gebruikersprofiel dat geactiveerd is zal een e-mail ontvangen met een link om zich te authenticeren, geleverd door Auth0. Zij kunnen zich aanmelden met hun e-mailadres, Google of Microsoft authenticatie. Ze zullen dit eenmalig moeten doen, waarna ze zich kunnen aanmelden op het i3TOUCH display waartoe ze toegang hebben.
Voor meer informatie over hoe uw gebruikers kunnen inloggen op het i3TOUCH scherm, zie Logging in to i3Studio

Gebruikersprofiel deactiveren

U kunt een Gebruikersprofiel deactiveren, zonder dat u het hoeft te verwijderen. Dit kan vanuit de Detailpagina en vanuit het tabelmenu(3) in het overzicht Gebruikersprofielen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.