Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - OTA firmware updates

Wat zijn de belangrijkste punten van dit gedeelte? Wat leer je?

 • Wat zijn OTA-firmware-updates

 • Een overzicht krijgen van beschikbare firmware-updates

 • Automatische firmware-updates in- of uitschakelen

 • Een firmware-update toepassen op een of meer apparaten

 • Een firmware-update plannen die op een bepaald tijdstip wordt geïnstalleerd

Deze functie vereist:

 • i3RDM apk v2.8.0 of hoger, op het apparaat geïnstalleerd

 • i3Ota apk v1.8.0 of hoger, op het apparaat geïnstalleerd

 • i3SystemService apk v2.6.0 of hoger, op het apparaat geïnstalleerd

Inhoudsopgave

Wat zijn OTA-firmware-updates

OTA update staat voor over-the-air update en maakt het mogelijk om de firmware van de IFP draadloos te updaten. Alle i3 IFP-apparaten hebben deze functie ingebouwd en kunnen op het apparaat zelf worden bediend.

Met de nieuwe functie in i3RDM is het mogelijk om de firmware-updates ook op afstand te beheren. Door automatische updates uit te schakelen, kun je zelf bepalen welke apparaten een specifieke firmware moeten krijgen en wanneer deze moet worden geïnstalleerd.

Schakel automatische firmware-updates in

Automatische firmware-updates kunnen worden in- en uitgeschakeld. Als deze instelling is uitgeschakeld, zal het apparaat niet langer automatisch nieuwe firmware-updates downloaden en bijwerken. Dit kan op het toestel- of groepsoverzicht door één of meerdere items te selecteren en op het icoon automatisch updaten te klikken.

Wat dit dialoogvenster zal openen:

De instelling kan ook rechtstreeks vanaf de pagina met apparaatgegevens worden in- en uitgeschakeld.

Als u de schakelaar in- of uitschakelt, wordt de instelling onmiddellijk gewijzigd, er wordt geen dialoogvenster weergegeven.

Als de instellingen worden toegepast op apparaten die momenteel offline zijn, wordt de opdracht verzonden wanneer het apparaat de volgende keer verbinding maakt met de RDM-server. Tot die tijd staat het vermeld in de acties in behandeling op de apparaatdetailpagina. Vanuit dat overzicht is het ook mogelijk om de lopende actie te annuleren.

Beheer firmware-updates vanaf de firmware-overzichtspagina

Firmware oplijsten

Selecteer in de navigatie aan de linkerkant "Apparaten" en klik op "Firmware"

Hierdoor wordt het firmware-overzichtsscherm geopend. Het zal alle beschikbare firmware-updates weergeven die relevant zijn voor elk van de geregistreerde apparaten in RDM.

Deze lijst bevat de versie, het apparaatmodel waarvoor het beschikbaar is, het type en de releasedatum.

Er zijn 3 soorten firmware:

 • Volledig: dit is een regelmatige firmware-update en kan nieuwe of verbeterde functies en belangrijke bugfixes bevatten. Wanneer automatische updates op het apparaat zijn ingeschakeld, worden deze firmware-updates automatisch geïnstalleerd zodra ze beschikbaar zijn.

 • Optioneel: deze update bevat meestal bugfixes of kleine verbeteringen. Deze updates vereisen gebruikersinteractie en worden niet automatisch geïnstalleerd.

 • Verplicht: deze update bevat belangrijke wijzigingen die nodig zijn om eventuele toekomstige updates te kunnen installeren, deze kan niet worden overgeslagen. Wanneer automatische updates op het apparaat zijn ingeschakeld, worden deze firmware-updates automatisch geïnstalleerd zodra ze beschikbaar zijn.

Het firmwaredetailscherm geeft meer informatie over de geselecteerde firmware. Naast de informatie die al beschikbaar was op het lijstscherm, zal het ook het aantal geregistreerde apparaten tonen dat kan worden bijgewerkt en de release-opmerkingen.

Het rechterdeel van het detailscherm toont de apparaten die kunnen worden bijgewerkt.

Of groepen die een apparaat bevatten dat kan worden bijgewerkt met de geselecteerde firmware.

Firmware installeren

Selecteer in het apparaat- of groepsoverzicht een of meer items en klik op de knop Installeren.

Klik op de bevestigingsknop in het dialoogvenster en de update wordt geïnstalleerd op de geselecteerde of compatibele apparaten in een van de geselecteerde groepen. Als de selectie apparaten bevat die momenteel offline zijn, wordt de opdracht om de firmware-update te installeren verzonden wanneer deze apparaten de volgende keer verbinding maken met de RMD-server.

Beheer firmware-updates vanaf de apparaatdetailpagina

Het firmwaretabblad in de onderste helft van het scherm toont een lijst met firmware-updates die beschikbaar zijn voor het geselecteerde apparaat.

De update kan direct vanuit het overzicht worden geïnstalleerd door op de knop installeren te klikken.

Klik op de bevestigingsknop in het dialoogvenster en de update wordt op het geselecteerde apparaat geïnstalleerd. Als het geselecteerde apparaat momenteel offline is, wordt de opdracht om de firmware-update te installeren verzonden wanneer die apparaten de volgende keer verbinding maken met de RMD-server.

Tot die tijd staat het vermeld in de acties in behandeling op de apparaatdetailpagina. Vanuit dat overzicht is het ook mogelijk om de lopende actie te annuleren.

Plan een firmware-update

Naast het rechtstreeks verzenden van de opdracht, is het ook mogelijk om de installatie van de update op een specifiek tijdstip te plannen.

Als u de schakelaar "installatie uitstellen" selecteert, wordt de kalenderbediening geopend waarmee u een datum en tijd kunt selecteren.

Nadat u op de bevestigingsknop hebt geklikt, wordt de update gepland. Het wordt dan ook vermeld in het overzicht van lopende acties.

 • Alleen de laatst uitgegeven firmware-updateopdracht wordt bewaard in de lopende acties. Het is niet mogelijk om meerdere firmware-updates te plannen of om meer dan één opdracht offline te hebben voor een firmware-update.

  Als een apparaat niet is verbonden met de RDM-server op het moment dat de geplande opdracht wordt verzonden, wordt de opdracht gemarkeerd als "offline" en automatisch naar het apparaat verzonden wanneer het de volgende keer verbinding maakt met de RMD-server.

Meldingen

Telkens wanneer er nieuwe firmware beschikbaar komt voor een van uw geregistreerde apparaten, worden er meldingen verzonden.

Er zijn 3 verschillende meldingskanalen:

 1. In de applicatie in de bovenste statusbalk:

 2. Als browsermelding. De applicatie vraagt toestemming om de meldingen weer te geven:

 3. Een e-mailmelding. Dit kan worden beheerd vanaf de gebruikersprofielpagina:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.