Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding - Vergrendelen en ontgrendelen van een i3TOUCH display voor Android 8 en hoger

Vergrendelen en ontgrendelen van een i3TOUCH display voor Android xx en hoger
Wat zijn de belangrijkste punten van dit hoofdstuk? Wat zal je leren?

  • Het instellen van de PIN lock op een i3TOUCH display via de i3RDM web interface.

  • Het instellen van de PIN lock voor het gastprofiel op een i3TOUCH display via de i3RDM web interface (“Gebruikersprofielen” moeten geactiveerd zijn voor deze functie).

Deze functionaliteit werkt alleen op i3TOUCH displays van de volgende productreeksen:

  • X-ONE,

  • E-ONE,

  • i3SIXTY-2,

  • EX,

  • PX

Deze functie vereist Android 8+ en de i3RDM apk v3+.

Over het PIN lock scherm

Het PIN lock scherm is een optionele functie waarmee u en uw gebruikers het i3TOUCH scherm kunnen beschermen tegen gebruik door mensen die er geen toegang toe zouden mogen hebben. Gebruikers kunnen een numerieke waarde van 4 tot 8 gebruiken. Het kan worden ingesteld op het i3TOUCH display of in i3RDM. Om het PIN lock scherm in te stellen op een i3TOUCH display, zie Using the PIN lock screen

Als “Gebruikersprofielen” is geactiveerd, is de PIN vergrendeling alleen een optie voor het Gast profiel. Geregistreerde gebruikers zijn verplicht om in en uit te loggen op hun profiel, wat de veiligheid aanzienlijk verhoogt.

Het PIN vergrendelingsscherm instellen wanneer “Gebruikersprofielen” niet geactiveerd is

Ga naar de Apparaat details van het i3TOUCH display waar u de PIN Lock functies wilt instellen. Onder Specificaties & Acties, selecteer 'Toegang beheren'.

Een dialoogvenster verschijnt.

Onder het hoofdstuk 'Hoe krijgt u toegang tot het i3TOUCH display' kunt u de PIN instellen, die een numerieke waarde tussen 4 en 8 cijfers moet zijn.

Instellen van het PIN-vergrendelingsscherm voor het gastprofiel wanneer "Gebruikersprofielen" is geactiveerd

Wanneer "Gebruikersprofielen" is geactiveerd, is de PIN vergrendeling standaard ingesteld voor het Gast profiel. U kunt de pincode gebruiken die al was ingesteld voordat Gebruikersprofielen werd geactiveerd, een nieuwe instellen of zelfs uitschakelen als u wilt dat gasten het i3TOUCH-scherm vrij kunnen gebruiken.

Het PIN-vergrendelingsscherm op het i3TOUCH display instellen

Deze optie is alleen beschikbaar als "Gebruikersprofielen" niet is geactiveerd. U vindt dit onder de Snelle instellingen in het menu Launcher. Voor meer informatie, zie Using the PIN lock screen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.