Skip to main content
Skip table of contents

Compatibiliteitsvereisten.

Compatibiliteit met interactieve Touch schermen van i3-Technologies. De i3STORE is een eigen app en zal enkel beschikbaar zijn op een recent type Touch scherm van i3-Technologies.

We verzekeren volledige compatibiliteit met onze laatste modellen:

·         i3TOUCH E10R

·         i3TOUCH EX

·         i3TOUCH PX, PXr


Compatibel en geïntegreerd met Remote Device Management​
i3RDM heeft de mogelijkheid om te verbinden met de i3STORE en zal vanop afstand apps installeren van de i3STORE naar elk verbonden toestel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.