Skip to main content
Skip table of contents

Algemene Veiligheidsmaatregelen

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.
Vraag alle gebruikers van dit product om alle algemene veiligheidsmaatregelen te volgen.

Installatie en plaatsing.

 • Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

 • Zet het toestel niet in de buurt van apparaten die magnetische velden genereren.

 • Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.

 • Plaats het toestel niet op een onstabiele wagen, standaard, statief, beugel, tafel of plank.

 • Plaats geen vloeistof in de buurt van of op het toestel, zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel wordt gemorst.

Elektrische veiligheidswaarschuwingen.

 • Tref voorzorgsmaatregelen zodat de voedingskabel niet beschadigd raakt.

 • Zorg ervoor dat het stopcontact geaard is.

 • Gebruik alleen de voedingskabel die met het product wordt meegeleverd. Wijzig deze niet.

 • ·Haal de stekker uit het stopcontact tijdens hevig onweer.

 • Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

 • Controleer of de bedrijfsspanning van het apparaat identiek is aan die van uw plaatselijke stroomvoorziening.

Waarschuwingen voor reiniging en onderhoud.

 • Trek de stekker uit de het stopcontact voor het schoonmaken.

 • Reinig het scherm met een zachte, stofvrije en droge microvezel doek.

 • Voor een grondige reiniging kunt u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum.

 • Gebruik nooit water of sproeidetergent om het apparaat te reinigen.

Bedieningswaarschuwingen.

 • Gebruik nooit een ander hard of scherp voorwerp om de touch pen te vervangen.

 • Om de levensduur van het display te verlengen en de prestaties ervan te verbeteren, dient u het scherm niet te gebruiken op de hoogste helderheid.

Temperatuurvoorzorgsmaatregelen.

 • De normale bedrijfstemperatuur zou tussen 0°C en 40℃ moeten liggen.

 • Plaats het toestel niet in de buurt van of boven een radiator of een verwarming.

Vochtigheidsvoorzorgsmaatregelen.

 • Stel het toestel niet bloot aan regen en plaats het niet in een vochtige omgeving.

 • Zorg ervoor dat de binnenomgeving droog en koel is. De normale bedrijfsvochtigheid is 10%~90%RH.

 • Als het toestel plots van een koude naar een warme plaats wordt verplaatst, haal dan de stekker uit het stopcontact en zet het toestel minstens 2 uur niet aan, zodat het vocht in het toestel volledig verdampt is.

Ventilatievoorzorgsmaatregelen.

 • Zet het apparaat op een goed geventileerde plaats.

 • Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ruimte heeft voor ventilatie.

 • Benodigde ruimte rondom het apparaat, voor een goede ventilatie: links, rechts en achteraan > 10 cm, bovenaan > 30 cm.

Stand-by modus.

 • Door op de aan/uit-toets te drukken, gaat het apparaat enkel in de stand-by-modus (< 0,5W zeer laag stroomverbruik).

 • Om het apparaat volledig uit te schakelen, dient u het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening, of de voedingsschakelaar om te draaien.

Batterijen voor de afstandsbediening .

 • Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale voorschriften.

 • Houd de batterijen (en de afstandsbediening met de batterijen) uit de buurt van alle warmtebronnen.

Statussymbolen van de stroomschakelaar.

 • "I" betekent stroom aan

 • "O" betekent stroom uit.

Opmerkingen voor intern onderhoud en reparaties.

Dit toestel kan alleen worden onderhouden of gerepareerd door gecertificeerde technici. Neem contact op met uw i3-dealer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.