Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud

Een goed onderhoud kan veel storingen voorkomen en een regelmatige reiniging kan de machine gloednieuw maken. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt, om elektrische schokken te voorkomen.

Scherm reinigen

Meng en roer een beetje wasverzachter of wasmiddel met alcohol.

Gebruik een zachte doek en laat deze volledig in het mengsel weken.

Neem het doekje eruit en wring het halfdroog om het scherm van de machine af te vegen.

Herhaal dit voor meerdere keren, let er op dat er bij het afvegen van de machine geen water in de machine stroomt.

Frame reinigen

Gebruik een droge, zachte, pluisvrije doek om het voorframe af te vegen.

Lange tijd geen gebruik van de machine

Als u de machine voor langere tijd niet gebruikt, bv. tijdens vakantieperiodes, dient u de stekker uit het stopcontact te halen om te voorkomen dat de stroomtoevoer door de bliksem gaat rimpelen.

OPMERKING: De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.