Item

Omschrijving

Toestel naam

Zal identiek zijn aan de systeemnaam van het apparaat.

WiFi-netwerk

Toon de bovenste AP-router SSID via Wi-Fi verbinding. Toon "LAN" via LAN-verbinding.

Login-code

4 cijfers om ervoor te zorgen dat de client verbinding maakt met de juiste ontvangersserver.

Zwevend menu

Het bedieningspaneel en de belangrijkste functies van i3ALLSYNC. bevindt zich onderaan in het midden van het scherm.

Hoe verbinding maken

Verbindingsinstructies.