Skip to main content
Skip table of contents

Apparaat info widget

Apparaat info widget

Deze widget stelt u in staat om de apparaatnaam te wijzigen, evenals basisinformatie op te halen en apparaatinstellingen te wijzigen.

Apparaatnaam

Dit gedeelte toont de naam van het apparaat. Door erop te klikken kunt u de naam wijzigen.

Apparaat specificaties

Dit gedeelte geeft een overzicht van de basis specificaties:

 • Apparaatmodel

 • Serienummer

 • Besturingssysteem

 • Firmwareversie

 • Laatst bijgewerkt

Instellingen

Vergelijkbaar met configuraties op afstand, kunt u dezelfde instellingen wijzigen die u kunt configureren op het apparaat, rechtstreeks vanuit i3RDM. Ze zijn verdeeld tussen standaard- en geavanceerde instellingen.

Standaardinstellingen

Hier kunt u de basisinstellingen wijzigen:

 • Apparaattaal

 • Tijdzone

 • Automatische firmware-updates

 • Thema

 • Launcher modus

Geavanceerde instellingen

De meer configureerbare instellingen worden hier vermeld:

 • Schema voor stroomvoorziening: Configureer het opstart- en uitschakelschema

 • Bewegingssensor: Stel de slaapstand of digital signage in wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd

 • Toegangsbeheer:

  • Activeer gebruikersprofielen

  • stel een pincode voor het vergrendelscherm in

  • beperk toegang tot het apparaat

 • Achtergrondafbeelding

 • Voorkeuren van i3WHITEBOARD

 • Launcher tegels: Configureer de lay-out van het i3STUDIO-dashboard

Een instelling bijwerken

Beweeg uw muis over een instelling totdat het bewerkingspictogram verschijnt. Als u erop klikt, wordt het contextmenu aan de rechterkant van het scherm geactiveerd.

In dit menu kunt u de benodigde wijzigingen aanbrengen en deze toepassen door "Toepassen" te selecteren.

Selecteer het sluitpictogram "x" rechtsboven, de knop "Sluiten" onderaan of klik buiten het contextmenu om te annuleren.

In behandeling zijnde instellingen

Zodra u een instelling toepast, wordt deze naar het apparaat verzonden. Een pictogram kan naast de apparaatinstelling verschijnen, wat aangeeft dat deze momenteel bezig is met het uitvoeren van de actie, of dat de actie in behandeling is als het apparaat niet beschikbaar is. Dit pictogram verdwijnt zodra de instelling volledig op het apparaat is geïmplementeerd.

Kopiëren naar configuratie

Alle apparaatinstellingen kunnen worden gekopieerd naar een configuratie (zoals de snapshots in eerdere versies, maar met het voordeel dat u ze op afstand kunt wijzigen) om toe te passen op andere apparaten.

Eenmaal gemaakt, zijn ze beschikbaar in het overzicht van configuraties.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.