Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM - NL - Handleiding

Schermbeheer op afstand

i3RDM stelt support en IT-beheerders in staat om een volledige vloot van interactieve flatpanels te beheren en te monitoren vanaf elke plek en op elk moment, zodat ze altijd volledige controle hebben.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.