Skip to main content
Skip table of contents

Apparaatgroepen

Apparaatgroepen

Wat zijn Apparaatgroepen

Apparaatgroepen zijn een groep i3TOUCH-displays waarmee u gelijktijdig specifieke acties kunt toepassen, zoals een configuratie op afstand of gebruikersprofielen. In plaats van de actie op elk scherm afzonderlijk uit te voeren, kunt u deze eenmalig op een Apparaatgroep uitvoeren en i3RDM al het werk laten doen.

Hoe maak je een Apparaatgroep

Om i3TOUCH-displays te kunnen groeperen, moet eerst een Apparaatgroep worden aangemaakt.

Klik op "Apparaatgroepen" om een overzicht te zien van al uw Apparaatgroepen, of apparaatgroepen maken of bewerken.

In deze tabelweergave worden alle beschikbare Apparaatgroepen vermeld, indien aanwezig. Nieuwe groepen kunnen worden gemaakt door op de '+'-knop te klikken, terwijl bestaande Apparaatgroepen kunnen worden geopend door erop te klikken.

Voeg apparaten toe aan de Apparaatgroep

Bij het maken van een groep kunt u meteen een of meer apparaten aan de groep toevoegen.

U kan ook apparaten toevoegen aan of verwijderen uit een Apparaatgroep op de pagina met apparaatdetails.

Nadat een Apparaatgroep is aangemaakt en apparaten eraan zijn toegevoegd, kunt u deze groep selecteren in plaats van een afzonderlijk apparaat wanneer u een app installeert uit de app-bibliotheek. Zie Remote installatie van apps

Toepassen van acties en configuraties

In het tabblad Acties vindt u ook extra menu-items.

Deze kunnen op individuele Apparaatgroepen worden toegepast vanuit het tabblad Acties. Selecteer meerdere Apparaatgroepen en u kunt ze van bovenaf toepassen op de tabelweergave.

Pagina met details van de Apparaatgroep

U kunt een gedetailleerd overzicht krijgen van alle acties die u op de pagina met details van de Apparaatgroep hebt uitgevoerd.

Op de pagina met details van de Apparaatgroep ziet u een dashboard van widgets

Widget met Apparaatgroepsinformatie

Met deze widget kunt u de naam en beschrijving wijzigen.

Apparaatwidget

Hier vindt u het totale aantal i3TOUCH-displays in de Apparaatgroep.

Gebruikersprofielwidget

Als Gebruikersprofielen zijn geactiveerd voor de Apparaatgroep, wordt het totale aantal gebruikers hier getoond.

Widget met activiteitengeschiedenis

De widget met activiteitengeschiedenis geeft een overzicht van alle enkele opdrachten, bulkopdrachten en externe configuraties die op de Apparaatgroep zijn toegepast.

Tabelweergave

In de tabelweergave krijgt u een gedetailleerd overzicht van alle apparaten binnen de Apparaatgroep, Gebruikersprofielen (indien geconfigureerd) en i3RDM-gebruikers. Dit zijn alle i3RDM-gebruikers binnen uw account die details van deze Apparaatgroep kunnen bekijken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.