Skip to main content
Skip table of contents

Connectiviteitswidget

Connectiviteitswidget

De Connectiviteitswidget graaft iets dieper in de verbindingsstatus van het apparaat. Terwijl het snel aangeeft of het apparaat is verbonden met de i3RDM-server, deelt het ook belangrijke details zoals:

  • Verbindingstype

  • Netwerknaam en IP

  • Signaalsterkte

  • Downstream/Upstream linksnelheid

  • en anderen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.