Skip to main content
Skip table of contents

Firmware-updates overzichtstabel

Firmware-updates

Schakel automatische firmware-updates in of uit en bekijk een overzicht van alle beschikbare firmwareversies voor het i3TOUCH-display op dit tabblad.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.