Skip to main content
Skip table of contents

i3TOUCH firmwarebeheer

Deze functie vereist:

 • i3RDM apk versie 2.8.0 of hoger die geïnstalleerd is op het apparaat.

 • i3Ota apk versie 1.8.0 of hoger die geïnstalleerd is op het apparaat.

 • i3SystemService apk versie 2.6.0 of hoger die geïnstalleerd is op het apparaat.

Wat zijn OTA firmware-updates

OTA-update staat voor over-the-air-update en maakt het mogelijk om draadloos de firmware van het IFP bij te werken. Alle i3 IFP-apparaten hebben deze functie ingebouwd en deze kan worden bediend op het apparaat zelf.

Met de nieuwe functie in RDM is het ook mogelijk om de firmware-updates op afstand te beheren. Door automatische updates uit te schakelen, kunt u bepalen welke apparaten een specifieke firmware moeten ontvangen en wanneer deze moet worden geïnstalleerd.

Schakel automatische firmware-updates in of uit

Automatische firmware-updates kunnen worden in- of uitgeschakeld. Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, zal het apparaat niet langer automatisch nieuwe firmware-updates downloaden en installeren. Dit kan worden gedaan op het overzicht van het apparaat of de groep door een of meer items te selecteren en op het automatische-updatepictogram te klikken.

Dit zal dit dialoogvenster oproepen.

De instelling kan ook rechtstreeks worden omgeschakeld vanaf de pagina met apparaatdetails.

Het omzetten van de schakelaar zal de instelling onmiddellijk wijzigen, er wordt geen dialoogvenster weergegeven.

Als de instelling wordt toegepast op apparaten die momenteel offline zijn, wordt het commando de volgende keer verzonden dat het apparaat verbinding maakt met de RDM-server. Tot die tijd staat het vermeld in de wachtende acties op de pagina met apparaatdetails. Vanuit dat overzicht is het ook mogelijk om de wachtende actie te annuleren.

Beheer firmware-updates vanaf de firmware-overzichtspagina

Lijst met firmware

Selecteer in de linkernavigatie 'Apparaten' en klik op 'Firmware'.

Dit opent het firmware-overzichtsscherm. Hier worden alle beschikbare firmware-updates vermeld die relevant zijn voor een van de ingeschreven apparaten in RDM.

Deze lijst bevat de versie, het apparaatmodel waarvoor deze beschikbaar is, het type en de releasedatum.

Er zijn 3 soorten firmware:

 • Volledig: dit is een reguliere firmware-update en kan nieuwe of verbeterde functies en belangrijke bugfixes bevatten. Wanneer automatische updates zijn ingeschakeld op het apparaat, worden deze firmware-updates automatisch geïnstalleerd wanneer ze beschikbaar komen.

 • Optioneel: deze update bevat meestal bugfixes of kleine verbeteringen. Deze updates vereisen gebruikersinteractie en worden niet automatisch geïnstalleerd.

 • Verplicht: deze update bevat belangrijke wijzigingen die vereist zijn om toekomstige updates te kunnen installeren, deze kan niet worden overgeslagen. Wanneer automatische updates zijn ingeschakeld op het apparaat, worden deze firmware-updates automatisch geïnstalleerd wanneer ze beschikbaar komen.

Het firmware-detailvenster biedt meer informatie over de geselecteerde firmware. Naast de informatie die al beschikbaar was op het lijstscherm, worden ook het aantal ingeschreven apparaten die kunnen worden bijgewerkt en de release-opmerkingen weergegeven.

Het rechterdeel van het detailvenster toont de apparaten die kunnen worden bijgewerkt

of groepen die een apparaat bevatten dat kan worden bijgewerkt met de geselecteerde firmware

Firmware installeren

Selecteer vanuit het overzicht van het apparaat of de groep een of meer items en klik op de knop 'Installeren'.

Klik op de bevestigingsknop in het dialoogvenster en de update wordt geïnstalleerd op de geselecteerde apparaten of compatibele apparaten in een van de geselecteerde groepen. Als de selectie apparaten bevat die momenteel offline zijn, wordt het commando om de firmware-update te installeren verzonden de volgende keer dat die apparaten verbinding maken met de RMD-server.

Beheer firmware-updates vanaf de pagina met apparaatdetails

Het firmware tabblad in de onderste helft van het scherm toont een lijst met firmware-updates die beschikbaar zijn voor het geselecteerde apparaat.

De update kan rechtstreeks vanuit het overzicht worden geïnstalleerd door op de knop 'Installeren' te klikken.

Klik op de bevestigingsknop in het dialoogvenster en de update wordt geïnstalleerd op het geselecteerde apparaat. Als het geselecteerde apparaat momenteel offline is, wordt het commando om de firmware-update te installeren verzonden de volgende keer dat die apparaten verbinding maken met de RMD-server.

Tot die tijd staat het vermeld in de wachtende acties op de pagina met apparaatdetails. Vanuit dat overzicht is het ook mogelijk om de wachtende actie te annuleren.

Plan een firmware-update

Naast het direct verzenden van het commando is het ook mogelijk om de update in te plannen om op een specifiek tijdstip te worden geïnstalleerd.

Het selecteren van de optie "installatie uitstellen" opent de kalenderregeling waarmee een datum en tijd kan worden geselecteerd.

Nadat u op de bevestigingsknop heeft geklikt, wordt de update ingepland. Het wordt dan ook vermeld in het overzicht met wachtende acties.

 • Alleen het laatst uitgegeven firmware-updatecommando wordt behouden in de wachtende acties. Het is niet mogelijk om meerdere firmware-updates te plannen of meer dan één offline wachtend firmware-updatecommando te hebben.

 • Als een apparaat op het moment dat het geplande commando wordt verzonden niet is verbonden met de RDM-server, wordt het commando gemarkeerd als "offline" en wordt het automatisch naar het apparaat verzonden de volgende keer dat het verbinding maakt met de RMD-server.

Meldingen

Telkens wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar komt voor een van uw ingeschreven apparaten, worden er meldingen verzonden.

Er zijn 3 verschillende meldingskanalen:

 1. In de applicatie in de bovenste statusbalk:

 2. Als browsermelding. De applicatie zal toestemming vragen om de meldingen weer te geven:

 3. Een e-mailmelding. Dit kan worden gecontroleerd vanaf de gebruikersprofielpagina:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.