Skip to main content
Skip table of contents

Snelle acties widget

Snelle acties widget

Onderaan rechts van uw dashboard vindt u de widget Snelle acties. Met deze widget kunt u, zoals de naam al aangeeft, enkele snelle handelingen uitvoeren op het geselecteerde i3TOUCH-display*:

Vergrendelen/ontgrendelen van het display

Het vergrendelen en ontgrendelen van het i3TOUCH-display vanuit i3RDM is terug. Op afstand vergrendelen is beschikbaar zodra het i3TOUCH-display een PIN-code heeft ingesteld.

Als het i3TOUCH-display vergrendeld is, ziet u nu een knop om het display te ontgrendelen.

U ziet ook visuele feedback van de vergrendelingsstatus van het display in de Activiteiten-widget.

Herstarten/Slaapstand/Uitschakelen

Deze knop met een dropdown geeft u de mogelijkheid om het i3TOUCH-display uit te schakelen, te herstarten of in de slaapstand te zetten.

Herstarten

  • Navigeer naar de detailpagina van het apparaat dat u wilt herstarten.

  • Klik in de sectie Snelle acties op de aan/uit-knop.

  • Klik vervolgens op herstarten.

Het apparaat zal nu een herstart uitvoeren.

Gebruik deze functionaliteit met voorzichtigheid, aangezien de gebruiker die het display bedient niet op de hoogte wordt gesteld van de aanstaande herstart en eventuele voortgang mogelijk verloren gaat.

Apparaat uitschakelen

  • Navigeer naar de detailpagina van het apparaat dat u wilt uitschakelen.

  • Klik in de sectie Snelle acties op de aan/uit-knop.

  • Klik vervolgens op uitschakelen.

  • Bevestig de actie.

Het uitvoeren van een uitschakeling verbreekt de verbinding met het apparaat naar de server. Er moet handmatig worden ingeschakeld om de verbinding met de server te herstellen.

Gebruik deze functionaliteit met voorzichtigheid, aangezien de gebruiker die het display bedient niet op de hoogte wordt gesteld van het uitschakelen van het apparaat.

Afstandsbediening

Afstandsbediening geeft u visuele toegang tot het i3TOUCH-display.

Bericht weergeven op display

Wilt u een bericht naar het i3TOUCH-display sturen om uw gebruikers op de hoogte te stellen van een aanstaande actie, zoals de noodzaak om het display opnieuw op te starten? U kunt dat eenvoudig doen met deze functionaliteit.

Door deze functionaliteit te selecteren, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een onderwerp en inhoud van het bericht moet invoeren. Zodra u op Verzenden drukt, wordt het bericht op het display weergegeven. Zowel de widget Snelle acties als de widget Activiteitengeschiedenis zullen u vertellen of het verzenden van het bericht succesvol was.

Sommige snelle acties zijn niet compatibel met alle i3TOUCH-displays. Zie hieronder voor de volledige compatibiliteitstabel:

EX

ES

PX

E-ONE

X-ONE

X2

Sixty

ULTRA

Lock/ Unlock

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Reboot

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

Sleep

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Wake

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

Shut down

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

Remote control

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Send message

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.