Skip to main content
Skip table of contents

Tabel met overzicht van apparaat-apps

Installeren van een applicatie uit de i3RDM App-opslagplaats

Applicaties die zijn toegevoegd aan de App-opslagplaats kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd vanuit de tabel met apparaat-apps. Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van applicaties aan uw opslagplaats de volgende link: Remote installatie van apps

Om een applicatie te installeren:

 • Ga naar de apparaat details pagina waarvoor je de app wilt installeren.

 • Zoek de gewenste app in de app-sectie van de apparaatdetails.

 • In het actiemenu van de app, klik op installeren.

Het verwijderen van een applicatie

Vergelijkbaar met het installeren van een applicatie:

 • Ga naar de apparaat details pagina van het apparaat waarvoor je de app wilt beheren.

 • Zoek de gewenste app in de app-sectie van de apparaatdetails.

 • In het actiemenu van de app, klik op verwijderen.

Systeemapplicaties kunnen niet worden verwijderd via i3RDM.

Het starten van een geïnstalleerde app

 • Ga naar de gedetailleerde pagina van het apparaat waarvoor je de app wilt beheren.

 • Zoek de gewenste app in de app-sectie van de apparaatdetails.

 • In het actiemenu van de app, klik op starten.

Een geïnstalleerde app geforceerd afsluiten

 • Ga naar de gedetailleerde pagina van het apparaat waarvoor je de app wilt beheren.

 • Zoek de gewenste app in de app-sectie van de apparaatdetails.

 • In het actiemenu van de app, klik op geforceerd afsluiten.

App-gegevens wissen van een geïnstalleerde applicatie

 • Ga naar de gedetailleerde pagina van het apparaat waarvoor je de app wilt beheren.

 • Zoek de gewenste app in de app-sectie van de apparaatdetails.

 • In het actiemenu van de app, klik op gegevens wissen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.