Skip to main content
Skip table of contents

i3ALLSYNC OnScreenDisplay Informatie

U kunt de apparaat informatie controleren door op een willekeurige plaats het scherm aan te raken/op te klikken bij het maximaliseren van het zenderscherm en tijdens het gebruik van de split-screen-modus. (Vergeet niet de Touchback-functie uit te schakelen bij het aanraken/klikken)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.