Skip to main content
Skip table of contents

Login infolint

Met i3ALLSYNC 4.0 kunt u uw scherm op elk moment delen, zelfs zonder de i3ALLSYNC-ontvanger te openen!

Login-infolint is een versleepbare, zwevende infobox.

Het Login-infolint helpt u alle informatie te krijgen die u nodig heeft om uw scherm te delen, inclusief:

  1. Logincode.

  2. Apparaat naam ontvanger.

  3. Wifi-netwerk-info.

Om het Login-infolint te configureren, gaat u naar de instellingenpagina van de i3ALLSYNC ontvanger. Er zijn drie modi waaruit u kunt kiezen:

  1. Uitschakelen = deze functie uitschakelen.

  2. Altijd zichtbaar = zwevend informatielint verschijnt wanneer het display zich op andere toepassingen of invoerbronnen richt.

  3. Alleen zichtbaar in Launcher = zwevend lint verschijnt alleen als het display zich op de i3Launcher focust.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.