Skip to main content
Skip table of contents

Start schermdelen als er meer dan één zender wordt gedeeld

Vanaf de Ontvanger

  1. Terwijl een of meer zenders hun scherm delen, selecteer 'Gebruikerslijst' in het zwevende menu en selecteer welke zender u wilt beginnen met delen.

Vanaf de Zender

  1. Druk op de knop "Play" op de software van de zender of op de knop Top op de HDMI/USB-C zender om het delen te starten.

Schermopdeling

Selecteer Zender in de 'Gebruikerslijst' van de Ontvanger of klik op Afspelen op de Zender.  Als er meer dan één zender is geselecteerd of afgespeeld, wordt de Schermopdeling weergegeven zoals hieronder:

Focus op 1 zender in de schermopdeling

Selecteer tijdens Multiple Split-Screen bepaalde zenders (door middel van aanraking of met de muis) en druk op de knop Maximaliseren.

Terug naar Schermopdeling vanuit het enkelvoudig scherm

  1. Als de gebruiker meerdere schermopdelingen spiegelt, en de gebruiker de focus al gericht heeft op een enkel scherm, druk dan op het onderste midden van het scherm van de ontvanger (door aanraking of muis), en schakel de Touchback-functie uit. De knop minimaliseren verschijnt. Druk op de knop Minimaliseren om terug te keren naar de schermopdelingsmodus.

  2. Terug naar de schermopdeling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.