Skip to main content
Skip table of contents

Start schermdelen in stand-by scherm

Vanaf de Ontvanger

  1. Selecteer in het standby-scherm het onderstaande menu in i3ALLSYNC Rx om 'Gebruikerslijst' te activeren (als er geen zender is aangesloten, kan dit pictogram niet worden aangeklikt).

  2. Selecteer de aangesloten zender met de knop Play op de 'Gebruikerslijst' om het delen van het scherm te starten. (Klik nogmaals op het pictogram 'Gebruikerslijst' of klik buiten de balk om de 'Gebruikerslijst' te verbergen)

Vanaf de Zender

  1. Druk op de "Play" knop op de zender of de bovenste knop op de HDMI Tx om het delen te starten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.