Skip to main content
Skip table of contents

i3RDM gebruikers account settings

i3RDM Gebruikersaccountinstellingen

i3RDM-gebruikers kunnen hun accountinstellingen wijzigen door op hun profielfoto te klikken en “Mijn account” te kiezen.

Hier kunnen ze ervoor kiezen om:

  • Persoonlijke informatie bijwerken (bijvoorbeeld naam, e-mail, …)

  • Wachtwoord wijzigen/beheren.

  • Uw licentie bewerken (voor gebruikers op bedrijfsbeheerdersniveau)

    • Uw abonnement annuleren

    • Apparaten toevoegen of verwijderen aan de licentie. Een licentie-upgrade gaat direct in. U ontvangt een factuur voor het toegevoegde aantal apparaten voor de resterende duur van uw licentie. Een licentieverlaging gaat in aan het einde van de licentieovereenkomst.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.