Skip to main content
Skip table of contents

Gebruikersbeheer

Gebruikersbeheer

Er zijn 2 soorten i3RDM-gebruikers:

  1. i3RDM-gebruikers, deze hebben toegang tot de i3RDM-website.

  2. Gebruikersprofielen, deze gebruikers mogen inloggen op de i3TOUCH-displays wanneer de functie voor gebruikersprofielen is geactiveerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.