Skip to main content
Skip table of contents

Een bericht naar het display sturen

Een bericht naar het display sturen

Via de Berichtenpagina

Ga naar “Berichten” voor een lijst van eerder verzonden berichten.

Hier vind je de details en status van alle berichten die naar het apparaat zijn verzonden. Je kunt ook een nieuw bericht maken door te klikken op de “+”-knop.

Vul de details van je bericht in en kies ofwel een apparaat of een apparaatgroep waar het bericht naartoe moet worden gestuurd.

Via de Detailpagina van het apparaat

Je kunt ook een bericht naar het i3TOUCH-display sturen wanneer je op de detailpagina van het apparaat werkt.

Je kunt deze functie vinden in de SnelleNL - Quick actions widgetacties-widget.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.