Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard Overzicht

Dashboard Overzicht

Op het i3RDM-dashboard kunt u algemene informatie zien over al uw ingeschreven IFP's (Interactieve Flat Panels) en beschikbare applicaties.

Het totale aantal ingeschreven apparaten op uw i3RDM-portal.

Om meer apparaten te registreren, zie Adding an i3TOUCH display to your i3RDM account

Het totale aantal actieve apparaten. Een apparaat is actief wanneer het is ingeschakeld en niet in slaapstand staat.

Het totale gebruik van apps voor al uw ingeschreven apparaten.

Het totale aantal verbonden apparaten, gegroepeerd per apparaattype.

De welzijnsindex voor elk verbonden i3CAIR-apparaat, indien aanwezig.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.